AGROSAVJET: Zašto je važno kompostiranje lišća i kako se praviKompost daje velik doprinos vrtu u plodnosti tla.

Kompostiranje se dešava kada se organska tvar raspada u kompostnoj hrpi uz prisustvo korisnih aerobnih bakterija i mikroskopskih gljivica.

Kompostiranje lišća

Kako bi se mikroorganizmi razmnožavali, potrebni su zrak, azot, vlaga i nešto topline. Za kompostiranje možete izraditi drvenu kutiju čija veličina ovisi o količini komspostne hrpe, a možete je i napraviti sami od dasaka.

Na dno drvene kutije stavite debeli sloj grančica. Ako želite da prozračivanje bude dobro, nikad nemojte previše vlažiti kompost, a grančice ne smiju biti zbijene. Lišće možete kompostirati zajedno s travama, ali isto tako i samo. Ono se samo kompostira zato što se sporo razgrađuje te treba manje zraka i topline.

Lišće koje ste skupili stavite u sanduk, a kad dodate novi sloj lišća, čvrsto ga pritisnite. Kompost od lišća ne treba veliku pozornost, osim zalivanja u sušnom periodu. Humus od lišća može nam poslužiti kod malčiranja.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: agrosavjet.com agrosavjet.com


Na dno drvene kutije stavite debeli sloj grančica. Ako želite da prozračivanje bude dobro, nikad nemojte previše vlažiti kompost, a grančice ne smiju biti zbijene. Lišće možete kompostirati zajedno s travama, ali isto tako i samo. Ono se samo kompostira zato što se sporo razgrađuje te treba manje zraka i topline.

Lišće koje ste skupili stavite u sanduk, a kad dodate novi sloj lišća, čvrsto ga pritisnite. Kompost od lišća ne treba veliku pozornost, osim zalivanja u sušnom periodu. Humus od lišća može nam poslužiti kod malčiranja.

 

Komentara