Fondacija ''Lara'' iz Bijeljine održala radionicu ''Multisektorska intervencija i podrška u slučajevima seksualnog nasilja''Fondacija „Lara“ održala je radionicu „Multisektorska intervencija i podrška u slučajevima seksualnog nasilja“ za članove grupe za koordinaciju i prevenciju nasilja u porodici na području Grada Bijeljina.

Tokom radionice učesnici su imati priliku da, kroz aktivno učešće u tematskim cjelinama koje obuhvatiti psihološki aspekt traume nasilja, položaj žrtava u krivično-pravnom sistemu, značaj unapređenja profesionalih vještana u radu sa žrtvama i praktičan rad u grupama, iznesu svoja iskustva u radu i prepreke sa kojima se suočavaju, ali i da daju sugestije za efikasnije postupanje pružalaca servisa podrške u slučajevima seksualnog nasilja.  Na osnovu zaključaka i preporuka biće izrađene instrukcije za multisektorsku intervenciju i podršku u situacijama seksualnog nasilja. 

Trening je vodila Amela Bašić Tomić, psiholog, i Olga-Lola Ninković, psiholog u Odjelu za podršku svjedocima žrtvama Okružnog suda u Banjaluci. 

Radionica je dio aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja – Faza III”, koji Fondacija „Lara“ realizuje u partnerstvu sa U.G. „Vive žene“ iz Tuzle i članicama Sigurne mreže.  Projekat je dio programa koji provodi UN Women, a finansira Evropska Unija. 

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara