MARKOVIĆ: Nisam zadovoljan trenutnom situacijom u Bijeljini ni kao odbornik ni kao građanin (video)Predsjednik GO PDP Bijeljina Slaviša Marković, bio je gost portala Dešavanja u Bijeljini i sa nama razgovarao na temu trenutne situacije u Gradu Bijeljina, odnosno o Skupštini i odnosima o skupštinskim klupama. 

Imate bogatu političku karijeru iza sebe, obavljali ste funkciju potpredsjednika i predsjednika Skupštine Grada, treći mandat ste u lokalnom parlamentu, predsjednik ste Gradskog odbora PDP-a, a bili ste i jedan od najmlađih poslanika u NS RS, član ste predsjedništva PDP RS. S obzirom na iskustvo, kako ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Bijeljini?
Svjedoci smo da je došlo do političkog jaza između skupštinske većine koja je okupljena oko SNSD i Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" i s druge strane Gradonačelnika koji dolazi iz druge političke grupacije, odnosno koalicije SDS i PDP i čini mi se da ove dvije godine funkcionisanje nije bilo baš na najboljem nivou i to se može, možda pogledati kroz neke projekte koje smo mogli zajedno realizovati. Po meni je nedostatak i važeći Zakon o lokalnoj samoupravi koji ne poznaje takvu situaciju. Zakon poznaje funkcionisanje skupštinske većine sa gradonačelnikom i to je nešto što mora biti spojivo i nenormalno je da zakonodavna i izvršna vlast nemaju saradnju. Čini mi se da sve te gubitke i nedostatke saradnje Gradonačelnika sa skupštinskom većinom i obratno će na kraju trpiti građani i Grad Bijeljina. Dvije godine su iza nas, malo smo kapitalnih stvari svi zajedno uradili i svi imamo određeni dio odgovornosti. Ja uvijek polazim od sebe kao odbornika, ali odgovornost je mnogo veća. Bitno je da nedostaje određeni nivo saradnje i mislim da je to i odlika različitih koncepata kada su u pitanju ova dva politička bloka. Gradonačelnik je krenuo u neki vid stabilizacije Gradske uprave u dijelu finansijskih tokova. Ovo su možda prve dvije godine kad Grad Bijeljina nije imao kapitalnih, odnosno kreditnih zaduženja kada su u pitanju odluke Skupštine Grada Bijeljina. S druge strane, ne mogu reći ni da je skupštinska većina predvođena SNSD imala neke kreativne ideje. Na prošloj sjednici smo imali situaciju kada smo oborili dva regulaciona plana i to je dokaz neke političke grupacije ljudi koji su, po meni, zbog nekih svojih ličnih interesa došli u situaciju da obore dva regulaciona plana. To je nešto što je struka rekla da treba da se radi. Sigurno je zbog političkih motiva došlo do obaranja dva regulaciona plana. Nije dobro što je struka rekla kako to treba da izgleda, a imate skupštinsku većinu koja je oborila ta dva plana, a nisu stavili nijednu ozbiljnu primjedbu na tehnički dio. Nemamo nijedan problem u samoj izradi plana kao određeni propusti zbog kojih bi trebao da bude oboren regulacioni plan.

Koliko se čuje "glas" opozicije u bijeljinskoj Skupštini, koliko je uvažen od Skupštinske većine? Ipak ste Vi ste jedan od, da tako kažemo, najglasnijih odbornika opozicije.
Skoro dvije godine je od lokalnih izbora i jako mali broj odbornika uopšte učestvuje u javnim raspravama. Postojali su neki momenti kada smo se dogovarali u nekim stvarima, kada smo zbog opšteg interesa pokušavali da se usaglasimo sa Skupštinskom većinom, ali to su bile jako male saradnje u prethodnih godinu i po dana. Za sebe mogu da kažem da aktivno učestvujem u svim sjednicama Skupštine Grada i da sam možda jedan od najaktivnijih odbornika Skupštine Grada. Naravno, imam političko iskustvo, jer sam u prethodnom mandatu rukovodio Skupštinom, tako da poznajem tu materiju kada je u pitanju funkcionisanje Skupštine i gradske administracije, ali ono što je evidentno je da jako mali broj odbornika učestvuje u ozbiljnim, konstruktivnim raspravama. Sve aktivnosti odbornika se svode na političke inicijative i odbornička pitanja, gdje pojedinci kroz inicijative pokušavaju da vrše neki populizam i da na Dnevni red Skupštine stave određene inicijative koje apsolutno nisu obavezujuće za realizaciju. Imate situaciju da završite Skupštinu gdje imate 30 inicijativa odbornika i svi ti odbornici inicijative slikaju, dijele putem društvenih mreža i kažu da se zalažu za grad. U suštini se ništa ne dešava. Građani moraju da znaju da te inicijative nisu obavezujuće za funkcionisanje ni gradske administracije ni Skupštine, osim što koriste za populizam određenih odbornika. Onda imate situaciju da odbornik kaže da je dao 50 inicijativa od kojih ništa nema. Pa bolje da je učestvovao u pet ili šest stručnih rasprava.
Skupštinska većina, odnosno, Koalicija Dogovor za Bijeljinu Gradonačelnika Petrovića često optužuje da Grad vodi u lošem smjeru, da je samo "fejsbuk" Gradonačelnik i da ne radi svoj posao kako bi trebalo. Slažete li se baš sa svim odlukama i prijedlozima Gradonačelnika?
Jako je teško funkcionisati i Gradonačelniku bez skupštinske većine i skupštinskoj većini bez Gradonačelnika. Ono što javnost možda ne zna je da su ingerencije Skupštine mnogo veće od Gradonačelnika. Skupština Grada je ta koja usvaja budžet, Skupština Grada je ta koja donosi regulacione planove, Skupština Grada je ta koja donosi program rada za svako odjeljenje, Skupština Grada je ta koja usvaja izvještaje od svih preduzeća čiji je osnivač Skupština Grada Bijeljina. Samo je četiri ili pet preduzeća koji su akcionarska društva i njima upravlja Gradonačelnik. Sve ostalo je u ingerenciji Skupštine Grada. Skupština Grada postavlja direktore u javnim ustanovama, Skupština Grada postavlja upravne i nadzorne odbore u institucijama. Ingerencije Skupštine nisu tako male. One su čak veće od Gradonačelnika, ali je Gradonačelnik izvršni organ koji mora da izvršava sve odluke koje Skupština Grada usvoji. Kada imate situaciju da možda iz Koalicije "Dogovor za Bijeljinu" optužbe stavljaju na račun Gradonačelnika, pogotovo kada govorimo u budžetu. Pa budžet usvaja Skupština Grada. Skupština Grada usvaja okvir budžeta, Gradonačelnik se mora kretati u navedenom okviru i bilo kakve neizvršavanje budžeta koje se usvoji u Skupštini je krivično djelo. Nije baš tako da Skupština Grada nema određene ingerencije kada je u pitanju funkcionisanje, ali bi najbolje bilo da postoji određeni nivo saradnje bar kad su u pitanju kapitalni projekti, neke stvari koje su bitne za razvoj grada. Mogu reći da za posljednje dvije godine nismo imali nijedan kapitalni projekat koji je pokrenut na području Grada Bijeljina i to je nedostatak. Ja nisam zadovoljan tim kao odbornik i stanovnik Bijeljine. Proći će i ove dvije godine Gradonačelnika i skupštinske većine i kada saberete sve i za ove dvije godine imamo jako malo stvari kojima se možemo svi pohvaliti. Da li je to nedostatak Gradonačelnika ili skupštinske većine... ne bih rekao da su ni jedni ni drugi krivi. Odgovornost je na svima nama, ali mislim da ta politička grupacija s jedne strane i politička grupacija s druge strane previše politički je počela da gleda funkcionisanje Skupštine i generalno Grada Bijeljina i taj jaz koji je prisutan između ove dvije grupacije se iz mjeseca u mjesec povećava i sigurno će biti možda još veći kako se budu primicali Parlamentarni izbori. S druge strane možda i društvene mreže, na kraju krajeva i neki portali koji stalno potenciraju da taj jaz bude sve veći i veći – riječi se vade iz konteksta i pojedinaca koji diskutuju iz skupštinske većine i Gradonačelnika i stalno se pravi neki politički sukobi koji vode do još većih razmirica, a kada sve saberete i oduzmete, najveći gubitnici će opet biti građani i Grad Bijeljina, a sve ovo će proći. Svako kad završi svoj mandat, imaće priliku da kaže šta je uradio. Mi smo možda jedan od rijetkih gradova, da ne kažem jedini, koji nema zamjenika gradonačelnika, imenovane načelnike odjeljenja. Zamislite, imate funkcionisanje Gradske uprave sa deset odjeljenja, gdje trebaju da budu stručni i kompetentni ljudi za ta pitanja i da vode ta odjeljenja i te oblasti gdje su načelnici odjeljenja. Imate Gradonačelnika koji dolazi iz totalno druge oblasti, čovjek koji se dosad nije bavio gradskom administracijom i njemu ne date da dovede stručne ljude gdje treba struka da odgovori. Možete misliti kako je teško funkcionisati. Teret odgovornosti naravno da ima i skupštinska većina. Njemu je bio sužen izbor kod izbora saradnika ili v.d. načelnika ili načelnika po ovlaštenju, jer su se morali uzimati ljudi iz odjeljena. Nemate dovoljno ljudi koji mogu da vode određena odjeljenja. Nemate dovoljno ljudi koji imaju određenu širinu koji mogu da vode određena odjeljenja i to se vidi. Vide se ti problemi koje imamo u funkcionisanju, pogotovo u oblasti komunalne infrastrukture. Danas imate situaciju da puno toga nije riješeno kada je u pitanju komunalna infrastruktura. Imali smo probleme gdje smo imali određene pritužbe i žalbe koje su bile u skladu sa zakonom kada su u pitanju određene javne nabavke za uličnu rasvjetu, za čišćenje gradskih ulica, za odvoz komunalnog otpada gdje smo imali određene probleme. Mogu slobodno reći, ovaj lokalitet na području bijeljinske Gimnazije, jedan dio je urbanistički haos koji se dešava. O tome niko ne govori, a infrastruktura koja prolazi tu… Nemamo ni urađenu kanalizaciju. Zamislite kada se tu doseli u onih par zgrada, par hiljada ljudi, kakva će biti tamo komunalna infrastruktura, šta će biti sa fekalnom kanalizacijom. To će biti problemi koji će nas susresti za par godina. Nećemo mi uraditi kanalizaciju na području Račanske iduće godine… Tamo će biti haos koji će nastati za dvije do tri godine. Na kraju krajeva to je obaveza ljudi koji vode gradsku administraciju da vide te probleme, da ih adekvatno lokalizuju i da ih počnu rješavati, prije nego što budu globalni problem.

Šta zamjerite Koaliciji Dogovor za Bijeljini i za koga smatrate da bi trebao biti fleksibilniji u biljinskom parlamentu, vi kao opozicija ili oni koji imaju većinu (Koalicija Dogovor za Bijeljinu)
I ne mislim da Koalicija „Dogovor za Bijeljinu“ funkcioniše u principu neke koalicije i da tu postoje uvažavanja i dogovori. U principu predstavnik te Koalicije je Miroslav Milovanović koji je predvodnik kompletne grupacije, tih 20 i koliko odbornika i mislim da je sva ta politika u suštini politika SNSD, konkretno gospodina Milovanovića koji je predstavnik te Koalicije i možda to drugačije i ne može funkcionisati. Jako malo imate stvari koje su predložili članovi te Koalicije. Prošlo je godinu i po dana, da li se sjećate nekoga ko je diskutovao i dao neke prijedloge iz Ujedinjene Srpske? Čak ćete teško nabrojati koje su političke partije članovi te Koalicije. Da li je nešto kreativno došlo od SDA? Da li je nešto kreativno došlo od DEMOS-a? Da li znate ko je šef Kluba odbornika DEMOS-a? To vam najbolje govori kakvo je funkcionisanje. Tamo imate gospodina Milovanovića koji se predstavlja u ime Koalicije i koji vuče konce kada je u pitanju ta koalicija i to je evidentno. Opet kažem, možda to drugačije ne može ni funkcionisati. Ono što je evidentno je da ni gospodin Milovanović, s obzirom da je prvi put, ako se ne varam, u odborničkim klubama, od samog starta nije razumio funkcionisanje skupštinske većine i nadležnosti koje su u Skupštini. Mislim da je tu kolega Đurđević mnogo više upoznat, ali možda zbog nedostatka političkog uticaja u okviru te Koalicije nije dobio određeni prostor i širinu. Možda bi se lakša saradnja uspostavila između gospodina Đurđevića i gospodina Petrovića, bar kad su u pitanju projekti i određene stvari koje bi trebale da se usvoje na području Grada Bijeljina. Mislim da su oni mlađi ljudi, da je na njima budućnost i da bi trebali na tome da poradimo. Sada imate situaciju da se u Bijeljini završavaju neki projekti koji su, da ne kažem iz „mog vremena“, ali iz vremena prethodne skupštinske većine – prije svega govorim o Sokolskom domu, o izgradnji Vatrogasnog doma, o završetku Autobuske stanice, o završetku tih kapitalnih projekata koji su bili i sada se završavaju. Jako malo stvari imate koje su pokrenute u zadnjih godinu i po dana i ako nemate nešto što je u fazi realizacije, izgradnje projektne dokumentacije, onda to sigurno nećete ni uraditi u narednih godinu do dvije.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara