BIJELJINA: Dvodnevna obuka za pisanje projekata za preduzetnike (foto)Razvojna agencija Grada Bijeljina, organizuje dvodnevnu obuku za novoosnovane preduzetnike za pisanje projekata za dobijanje sredstava iz fondova EU i drugih donatora za privrednike. Obuka se sastoji iz 60% praktičnog rada i polaznici se uče na primjeru svoje ideje i da do kraja obuke samostalno napišu prijedlog za tu ideju.

„S obzirom da zahtjevi koji se postavljaju pred privrednike nisu samo zahtjevi međunarodnih donatora, nego su to postali i zahtjevi naših domaćih institucija, radimo ove vrste obuka za novoosnovane preduzetnike. Tokom ove obuke, oni imaju priliku da nauče kako se pišu pojedini elementi prijedloga projekata, ali i da nauče da njihova poslovanja moraju biti usklađena sa zahtjevima tih donatora. Njihovi ciljevi, vizija i misija moraju biti usklađeni sa ciljevima koje postave donatori, te ih savjetujemo da uvijek prate one pozive i zahtjeve koje postavlja donator, da imaju u vidu uvijek svoja ograničenja u smislu finansija, resursa, da se prilagode i u tom smislu zahtjevima donatora, da prate uvijek iz kog sektora dolaze zahtjevi za dodjelu sredstava i da tako i djeluju, da u tim svojim pripremama projekata uvijek razmišljaju da to nije klasičan zahtjev za pisanje zahtjeva za sredstva, nego da zaista moraju biti sigurni u ciljeve koje žele postići, rezultate koje žele postići i sa kojim resursima raspolažu pri formiranju projektnih prijedloga“, rekla je Snežana Dačić, u ime Centra za obuku i edukaciju „Krugovi“ u Bijeljini.Slaviša Jovanović, samostalni stručni saradnik za razvoj projekata Razvojne agencije Grada Bijeljina istakao je da su oni u proteklom periodu organozivali četiri javna poziva, gdje su podržali preko 60 privrednih subjekata.

„Organizovali smo cjelokupno pružanje usluge, znači dio koji se odnosi na nefinansijsku podršku, za pisanje projekata, da bi naši poslovni subjekti mogli da konkurišu za pisanje projekata za razrađivanje svoje projektne ideje, da bi obezbijedili druga finansijska sredstva iz raznih drugih fondova koji imaju na raspolaganju u toku svoje godine. Agencija obavještava i lično, a i putem veb stranice i objavljuje i druge javne pozive, gdje naši poslovni subjekti mogu da se prijave i dobiju određena sredstva za svoj razvoj i unapređenje poslovanja i razvoj novih poslovnih ideja“, objasnio je Jovanović.On je istakao da je Agencija u 2021. godini kroz četiri javna poziva dodijelila 220.000 KM preduzetnicima i izrazio nadu da će u 2022. godini nakon usvajanja budžeta preduzetnici moći da konkurišu na neke nove podsticajne mjere koje su u planu da realizuju u 2022. godini, kao što je podrška mladim za osnivanje biznisa, ali i podrška ženskom preduzetništvu.

„Na ovom događaju možemo primijetiti veliki broj mladih ljudi, što je važno da bi mladi ljudi mogli naći svoje mjesto u našem gradu, da se samozaposle ili da udruženo osnuju biznis i ostanu da žive na našim prostorima. To nam je svima cilj, jer bez mladih ljudi i novih radnih mjesta nema budućnosti“, zaključio je Jovanović.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara