GREKULOVIĆ RSS BRČKO: Mladi ljudi mogu da promijene turbulentna dešavanja na političkoj sceni RS i BiH (video)U Brčko Distriktu je prije desetak dana održan sastanak Inicijativnog odbora Republičke stranke Srpske kojim je dogovoreno osnivanje ove stranke u Brčkom. Saša Grekulović, inicijator i osnivač Gradskog odbora RSS u Brčkom, bio je gost redakcije portala Dešavanja u Bijeljini i ovom prilikom pričao o stanju na političkoj sceni Brčko Distrikta, ali i ciljevima i zadacima RSS u Brčkom.

Republička stranka Srpske relativno je mlada stranka na političkoj sceni Bijeljine, ali čini nam se da je za kratko vrijeme postala prepoznatljiva. To dokazuje i formiranje Gradskog odbora RSS u Brčkom, odnosno širenje na druge opštine i gradove. Šta vas je privuklo da se učlanite u ovu partiju i da sa vašim poznanicima iste ideje i načine djelovanja prenesete u sredinu u kojoj živite?

Da se učlanim u  Republičku stranku Srpske sam odlučio u razgovoru sa mojim prijateljima koji su u Bijeljini i koji su već članovi Republičke stranke Srpske. I njihova djela pokazuju da mladi ljudi mogu da promijene ova turbulentna dešavanja na političkoj sceni i u gradu Bijeljini i u RS, a i cijeloj BiH. Moji prijatelji su mi predočili cilj i program Republičke stranke Srpske i ja sam odlučio da sa svojim prijateljima u Brčkom pokrenem tu inicijativu. Protekle sedmice imali smo taj Inicijativni odbor gdje su bili predstavnici stranke iz Bijeljine na čelu sa predsjednikom Mladenom Petrović. Već smo oformili taj jedan uži dio koji će da dalje nastavi sa radom i nastavi sa registovanjem stranke u Brčkom. Pokušaćemo da prikupimo što više mladih ljudi koji su nezadovoljni političkom situacijom u Brčko Distriktu i koji smatraju da mogu da promijene političku scenu u Brčkom. Republička stranka Srpske bi mogla da ima dovoljan broj članova koji mogu da rade i prate taj cilj koji stranka ima ispred sebe.

Brčko distrikt je specifičan po svom administrativnom uređenju, ali su, čini nam se, specifični i odnosi tri većinska naroda koja žive u njemu. Gledano iz ugla institucija, školskog sistema, svakodnevnog života, da li je postignuta međusobna tolerancija i model suživota kakav je zamišljen?


Brčko Distrikt je formiran 2000. godine, znači prije 21. godinu. To je bilo zamišljeno da bude ogled za ugled. Međutim, mnogi ciljevi nisu uspostavljeni do dana današnjeg. Mi u Brčkom moramo da imamo taj suživot, moramo da živimo zajedno. Ta tri naroda moraju da žive zajedno, jer je vlast tako konstuisana - po sistemu 4-4-2, odnosno četiri Srbina, četiri Hrvata i dva Bošnjaka. Međutim, poslovi koji se odrađuju već 21 godinu smatram da dolaze u probleme. Dok se namire svi lični ciljevi, dok se namire ciljevi stranke, dok se riješe svi problem koji treba da se riješe, ima problema, ali mora da bude taj suživot. Moramo da živimo zajedno, jer ne možemo jedni bez drugih. Po ovom samom sistemu vlasti, a kažem u politiku ulaze, uglavnom, oni koji žele da riješe svoja lična pitanja, svoj status, svoje zaposlenje, pa i neka druga pitanja iz privrede, teško ide taj ogled za ugled. Ima još prostora da se radi, prostora da se nadovezuje. Suživot mora da bude ojačan, reći ću iz sporta, pošto sam ja čovjek iz sporta. U ženskoj reprezentaciji BiH igraju igračice po zaslugama, odnosno po kvalitetu i one koje su najbolje. Recimo, u fudbalu nije tako. U fudbalu do ovog predsjednika koji je došao sad na čelo FS BiH, čovjek iz RS dolazilo je do problema. Nadam se da će to sad biti sve dobro i suživot mora da se podigne na još veći nivo. Moraju da se uvažavaju sve tri strane da bi bilo na zadovoljstvo svih građana BiH, a tako i u Brčko Distriktu.

Kancelarija Republike Srpske je otvorena u Brčkom, ali mnogi kažu da je nekako „sakrivena“, da i ne znaju da postoji. Kolika je njena uloga u rješavanju određenih pitanja?

Kancelarija Republike Srpske u Brčko Distriktu je uspostavljena 2012. godine. Tad je ministar za porodicu, omladinu i sport bila gospođa Nada Tešanović. Ta kancelarija bila je predviđena da rješava pitanja Srba koji su došli u Brčko. Međutim, mnogi građani Brčko Distrikta ne znaju ni da postoji ta kancelarija. Oni koji su tražili pomoć od kancelarije, nisu ispunili svoje ciljeve. Zadatak kancelarije je da rješava pitanja Srba koji su došli u Brčko da riješe svoja pitanja u Federaciji. Kancelarija treba da bude u centru grada, da bude vidljiva svim prolaznicima i svim građanima Brčko Distrikta sa obilježjima Republike Srpske, sa velikom reklamom, da se zna da ta Kancelarija tu postoji. Treba da rješava i državljanstvo Republike Srpske, Srba u Brčko Distriktu. Mi imamo u Brčkom oko 1.300 Bošnjaka koji imaju državljanstvo RS, međutim, oni ne glasaju za predstavnike i za članove iz RS. Imamo i 26.000 Srba sa državljanstvom RS, ali ima oko 12.000 koji nemaju još državljanstvo RS. Ta kancelarija mora da rješava to pitanje da bi u Brčko Distriktu bio još veći broj registrovanih građana koji imaju državljanstvo Republike Srpske.

Kako Republička stranka Srpske može da utiče na promjenu političkog i ekonomskog ambijenta u Brčkom i koji će biti vaši prvi koraci djelovanja?

Prvi koraci će biti da privučemo što veći broj mladih ljudi, onih ljudi koji su završili školovanje u Brčko Distriktu, koji su stekli znanje i zvanje u Brčko Distriktu, da ne bi išli iz Brčko Distrikta. Dobro su došli i ostali građani i populacija u Brčko Distriktu koja može da pomogne u razvijanju stranke i razvijanje samog Brčko Distrikta. Primjer je naš Slaven Ristić, čovjek koji je mlad ušao u politiku sa svojim životom i sa svojim biznisom. To mora da bude podstrek i ostalim mladim ljudima da vide da mogu sa znanjem i sa zvanjem da pomognu i razvoju Brčko Distrikta i razvoju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dobro došli su i oni članovi koji se možda nisu našli u nekim drugim političkim partijama. Njihovo iskustvo će biti veoma dobro i biće nam od velike koristi - da pomognu da se stranka razvije i da bude jedna od parlamentarnih stranki u Skupštini Brčko Distrikta.

Da li je Republička stranka Srpske Vaše prvo angažovanje u politici?

Ja sam 1994. godine pristupio Socijalističkoj partiji, jer sam čitav život bio član Saveza komunista Jugoslavije. Mislio sam da je ta partija nasljednik komunista Jugoslavije. Međutim, smatrao sam da političari treba da rade ono što je njihov posao, mi uniformisani da radimo što je naš posao i nisam se mnogo politički angažovao. Kroz neke skupove, sportske manifestacije sam koristio priliku da predstavim naše članove, da predstavim rad Socijalističke partije, međutim, nisam toliko bio angažovan. Više sam bio okrenut sportu i drugim pitanjima. Nisam bio ni zadovoljan, jer mnogi koji su bili u SP i kojima je SP dala sve u životu, zabili su nož u leđa i stranci i rukovodiocima, tako da sam nezadovoljan bio u tom pogledu i zato i nisam bio mnogo angažovan.

Rekli ste da vam se svakodnevno obraća veliki broj mladih koji žele da pristupe Republičkoj stranci Srpske. Kakve su ideje koje vam iznose? Šta žele da mijenjaju?

U Brčko Distriktu politika se uglavnom bazirala, kao što sam rekao, na rješavanje svojih ličnih pitanja. Ovi mladi ljudi sa kojima ja sad razgovaram i sa kojima želim da okupim u Republičku stranku Srpske u Brčkom su ljudi koji su uvidjeli da je politička situacija u Brčko Distriktu veoma na niskim granama. Te svađe između političkih partija, to davanje nesaglasnosti, jer odluke moraju da budu u konsenzusu kad se donose u Brčko Distriktu, pa onda se “oteže” - te ova odluka nije prošla, ova stranka nije zadovoljna, pa i kad se to sve uradi, kad se sve izglasa, dok se napravi odluka, dok to prođe sve procedure, mnogo vremena prođe. Mislim da su ovi mladi ljudi željni dokazivanja i željni da promijene tu naviku, da rad organa javne uprave bude transparentan, da se zna u svakom momentu koja je odluka je na stolu, koja odluka treba da se realizuje. Ovi mladi ljudi sa kojima sam ja već obavio razgovor i koji žele da pristupe stranci su i doktori i pravnici i ekonomisti i ljudi koji su bili u političkim partijama, koji su nezadovoljni svojim statusom u tim strankama. Dobro će doći da dođu u Republičku stranku Srpske da pomognu da probamo da “prodrmamo” ove koji su sad na vlasti i koji sad rukovode i odlučuju o sudbini građana Brčko Distrikta, da se njihov rad poveća na viši nivo. Sigurno je da će i ovi ljudi jednog dana, ako ne za godinu ili dvije, doći u Skupštinu Brčko Distrikta i donositi veoma bitne odluke za građane Brčko Distrikta.

S druge strane, šta vi možete ponuditi mladima? Kako spriječiti da mladi Brčko distrikta ne zamijene zemljama Evropske unije?

Pa samim tim da će ući u stranku, oni će da odlučuju, da predlažu, biće imenovani da obavljaju funkcije za koje smatraju da se ne rade dobro u Vladi Brčko Distrikta, odnosno u Skupštini. Oni imaju volju, cilj da ostanu u Brčko Distriktu. Ovde se školuju, završavaju visoke škole, dobijaju zvanje, pa zašto da to znanje daju negdje drugo?! Sigurno je da će ih stići nostalgija, da će ih stići želja da se vrate u svoju sredinu i da rade. Mi ćemo pokušati, kao stariji i iskusniji, da ih ubijedimo da im je ovde bolje, da će brže napredovati u svojoj struci i životu, nego što bi kad bi otišli u Evropsku uniju.

Kako vidite Brčko u budućnosti?

Rekao sam da je Brčko ogled koji treba da bude u Distriktu. Taj suživot mora da se poveća na veći nivo, mora da se živi zajedno, moraju da se donose odluke zajedno, da ne bude ovo što sam rekao, da se opstruiše, da opstruišu jedni druge. Sigurno je da Brčko ima i privredne potencijale, da mladi ljudi u Brčko Distriktu moraju da pokušaju da pokrenu i održe svoje djelatnosti u privredi, u ekonomiji, u sportu, u svemu. Da sve izdignu na viši nivo da Brčko bude grad onakav kakav treba da bude, kakav zaslužuje, a građani u njemu da budu ponosni građani Brčko Distrikta.
 
Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com

 

Komentara