U RS se osniva Banka polnih ćelija i embriona


Nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri i predložen je za dnevni red naredne sjednice NSRS, predviđa osnivanje Banke polnih ćelija i embriona.

Liječenje neplodnosti u RS se radi još od 2007. godine, ali do sada nije postojala mogućnost oplodnje koja se sprovodi u slučajevima kada nije moguće koristiti vlastita reproduktivna tkiva ili ćelije, jednog od bračnih, odnosno vanbračnih supružnika i kada je neophodno doniranje.
 

"Opšti cilj koji se želi postići donošenjem ovog zakona je uspješnije liječenje neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje i povećanje procenta uspješnosti obavljenih postupaka", navode iz Vlade RS koja je predlagač.

U nacrtu zakona se definiše da je Banka zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost doniranja, davanja, obrade, testiranja, konzerviranja, karantina, zamrzavanja, odmrzavanja, skladištenja i distribucije reproduktivnih tkiva i ćelija davaoca. Može se osnovati kao javna ili privatna zdravstvena ustanova ako ispunjava uslove prostora, kadra i opreme.

Donirane polne ćelije i embrioni skladište se samo uz pismenu saglasnost davaoca, na period koji nije duži od pet godina.

Precizirano je i da muškarac ili žena kojima prijeti opasnost da će postati neplodni, mogu u Banci skladištiti svoje reproduktivne ćelije za vlastito korištenje, a može ih čuvati i dijete za koje postoji opasnost da će trajno ostati neplodno zbog medicinskih razloga, uz pismenu saglasnost oba roditelja.

"Skladištenje reproduktivnih ćelija muškarca, žene i djeteta kojima prijeti opasnost da će postati neplodni je neograničeno", navedeno je.

Zakonski je definisano i da pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju (BMPO) imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac kojima je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti, a koji vode zajednički život i koji su sposobni da vrše roditeljsku dužnost i u takvom su psihosocijalnom stanju na osnovu koga se opravdano može očekivati da će biti sposobni da obavljaju roditeljske dužnosti koje su u interesu djeteta.


"Izuzetno pravo na BMPO ima i punoljetna i poslovno sposobna žena kojoj je potrebna pomoć u liječenju neplodnosti, a koja živi sama", precizirano je.

Svi uslovi oko doniranja polnih ćelija i embriona su precizno definisani, te je tako istaknuto da je doniranje dobrovoljno i anonimno, da davaoci nemaju prava i obaveze prema primaocu kao ni prema djetetu začetom i rođenom na ovaj način, a pristanak o donaciji se u svakom momentu može povući do momenta početka upotrebe doniranih ćelija.

"Za donirana reproduktivna tkiva i/ili ćelije i embrione zabranjeno je plaćanje novčane naknade ili pribavljanje druge imovinske koristi. Zabranjeno je oglašavanje, trgovina, uvoz i izvoz ćelija i embriona. Podaci o davaocu, odnosno primaocu i djetetu koje je začeto u BMPO, su zaštićeni i predstavljaju službenu i profesionalnu tajnu", napisano je u novom nacrtu zakona.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: mondo.ba

 


Komentara