PREMINUO general-pukovnik VRS MANOJLO MILOVANOVIĆ


Manojlo Milovanović, general-pukovnik VRS

Jutros je u Banja Luci preminuo Manojlo Milovanović general-pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji.

Iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske saopšteno je da je danas u 09.30 časova, u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje, nakon duže bolesti preminuo pacijent Manojlo Milovanović (1943).

Tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske. Bio je ministar u Ministarstvu odbrane Republike Srpske od 1998. do 1999. godine.

Bio je član Senata Republike Srpske od 2009. godine.

General Milovanović je rođen 21. novembra 1943. godine od oca Jefte i majke Mare.

Završio je osnovnu školu 1958. godine, Podoficirsku školu, smjer oklopno-mehanizovanih jedinica 1961. godine, sa odličnim uspjehom, Vojnu akademiju Kopnene vojske -smjer OMJ 1966. godine, sa vrlodobrim uspjehom, Komandno - štabnu školu taktike Kopnene vojske 1977. godine, sa odličnim uspjehom i Komandno-štabnu školu operatike 1987. godine, sa odličnim uspjehom. Proizveden je u čin potporučnika OMJ 27. septembra 1966. godine, a unaprijeđen u čin poručnika 1969 godine., kapetana 1972. godine, kapetana prve klase 1975. godine, majora 1979. godine, potpukovnika 1984. godine, pukovnika 1989. godine, general-majora 26. aprila 1992. godine, general -potpukovnika unaprijeđen je Ukazom Predsjednika RS povodom Vidovdana-Krsne slave VRS 1994. god. i general-pukovnika 1998. godine (Unaprijeđen Ukazom Predsjednika RS povodom Dana VRS).

Penzionisan je 22. decembra 2000. godine. U JNA obavljao je dužnosti komandira tenka, komandira tenkovskog voda, komandira izviđačkog voda, bio je vršilac dužnosti komandira vježbališta za podvodnu obuku, zatim komandir 2. pitomačke čete, komandir vježbališta za podvodnu obuku, načelnik Škole rezervnih oficira OMJ, komandant 1. oklopnog bataljona, pomoćnik načelnika štaba za operativno-nastavne poslove 41. oklopnog puka, pomoćnik načelnika štaba za operativno-nastavne poslove 212. mtbr., načelnik štaba 212. mtbr., komandant 212. mtbr., načelnik odjeljenja za operativno-nastavne poslove Komande 3. armije.

U VRS obavljao je dužnost načelnika štaba Glavnog štaba VRS. Bio je ministar odbrane Republike Srpske u sazivu Vlade RS od 29. januara 1998. do 2001. godine. Član je Senata Republike Srpske od 2009. godine. U JNA službovao je u garnizonima: Banja Luka, Beograd, Titov Veles, Skoplje i Sarajevo, a u VRS službovao je u Han Pijesku. Poslednje mjesto službovanja u JNA mu je Sarajevo, na dužnosti načelnik Odjeljenja za operativno-nastavne poslove.

Odlikovan je u JNA: Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima (1968.), Ordenom narodne armije sa srebrnom zvijezdom (1973.), Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima (1981.), Ordenom rada sa zlatnim vijencem (1986.), a u VRS Ordenom Nemanjića (1993.) i Ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda (1995.).

Učestvovao je u ratu od 15. maja 1992. do 14. decembra 1995. godine, na dužnosti načelnika štaba Glavnog štaba VRS, ujedno zamjenik komandanta Glavnog štaba VRS. Autor je knjiga:“Islamski teroristi u Bosni i Hercegovini“, Banja Luka 2001. i „Istine i zablude o ratu u Bosni i Hercegovini (1992-1995.), Banja Luka 2005.
 
General Milovanović će biti sahranjen u petak 11. oktobra 2019. godine.
Vrijeme sahrane će biti naknadno saopšteno.

Dešavanja u Bijeljini
Izvor: desavanjaubijeljini.com 

Komentara