Direktor ''Puteva Srpske'' ignoriše nalog da raskine ugovor od 26 miliona KM

– Kancelarija usvojila žalbu „Niskogradnje Marjanović“ i postupak vratila na početak, ali „Putevi“ to nisu ispoštovali
– Novim rješenjem Kancelarija obavezala „Puteve“ da ispoštuju njene naloge
– „Niskogradnja Marjanović“ prijeti tužbom „Putevima“ zbog izgubljene dobiti

„Putevi Republike Srpske“ nisu postupili po nalogu Kancelarije za žalbe BiH i raskinuli milionski ugovor za održavanje puteva sa „Prijedorputevima“ i „Kozaraputevima“, zbog čega je Kancelarija donijela novu odluku kojom nalaže ovom javnom preduzeću da u roku od 15 dana ispoštuje njeno rješenje i ponovo izabere najpovoljnijeg ponuđača za ovaj posao.
 

Riječ je o ugovoru vrijednom 22,2 miliona KM bez PDV-a za četvorogodišnje održavanje puteva u Oblasti 1, koji su „Putevi RS“ prošle godine tek iz trećeg pokušaja dodijelili firmama „Prijedorputevi“ i „Kozaraputevi“.

Tender je raspisan još 2016. godine, ali je izbor za najpovoljnijeg ponuđača potrajao zbog brojnih žalbi koje je uložilo preduzeće „Niskogradnja Marjanović“ iz Prijedora.

Polovinom prošle godine „Putevi RS“ su konačno dodijelil posao „Prijedorputevima“ i „Kozaraputevima“, a „Niskogradnja Marjanović“ je uložila žalbu koju je Kancelarija odbacila i potvrdila odluku „Puteva“.

Međutim, „Niskogradnja Marjanović“ je podnijela tužbu Sudu BiH protiv tog rješenja, koju je sud prihvatio i predmet vratio Kancelariji za razmatranje žalbi na ponovni postupak.

Kancelarija je zatim, rješenjem od 21. januara ove godine, usvojila žalbu i kompletan postupak ponovo vratila „Putevima“.

Međutim, „Putevi“ nisu ispoštovali nalog Kancelarije, zbog čega se „Niskogradnja Marjanović“ ponovo žalila, a Kancelarija za žalbe nedavno donijela novu odluku kojom je naložila „Putevima“ da u roku od 15 dana postupi po njenom ranijem rješenju.

U rješenju je navedeno i da će Kancelarija pokrenuti prekršajni postupak protiv „Puteva“.

U odgovoru na žalbu „Putevi“ su naveli da su pokrenuli sudski spor s ciljem poništenje rješenja Kancelarije iz januara, te da su tražili i privremenu mjeru za odgađanje izvršenja tog rješenja.

Međutim, kako je sud odbio njihov zahtjev za odgađanje izvršenja rješenja, Kancelarija je navela da je objašnjenje „Puteva“ neprihvatljivo i da su oni bili u obavezi da postupe po nalogu Kancelarije za žalbe.


Vršilac dužnosti direktora „Puteva RS“ Nenad Nešić rekao je danas da će se ovo javno preduzeće u zakonom predviđenom roku očitovati na dopis Kancelarije za razmatranje.

S druge strane, direktor firme „Niskogradnja Marjanović“ Goran Marjanović je najavio tužbu protiv „Puteva“ čak i ako to preduzeće ispoštuje odluku Kancelarije.

„Sačekaćemo ovih 15 dana da vidimo kakav će biti odgovor „Puteva“, ali bez obzira na to, mi smo već spremili tužbu. Čak i da ovaj put ispoštuju nalog Kancelarije za žalbe, mi ćemo ih tužiti za izgubljenu dobit, jer nam u proteklom periodu nisu omogućili da dobijemo taj posao u skladu sa zakonom“, kazao je Marjanović.

Posao održavanja puteva u Oblasti 1, koja obuhvata puteve na području Prijedora, Novog Grada, Kostajnice, Dubice, Krupe na Uni, Banjaluke i Gradiške u dužini od 505 kilometara, „Putevi RS“ su u oktobru 2016. godine dodijelili „Kozaraputevima“ i „Prijedorputevima“ iako je grupa koju predvodi „Niskogradnja Marjanović“ dostavila 12 miliona KM nižu ponudu.

 „Niskogradnja Marjanović“ je uložila žalbu koju je Kancelarija za razmatranje žalbi odbacila, a nakon toga „Putevi“ RS su sa „Prijedorputevima“ i „Kozaraputevima“ potpisali četvorogodišnji ugovor vrijedan 22,2 miliona KM bez PDV-a.

Međutim, „Niskogradnja Marjanović“ je podnijela tužbu protiv rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi, koju je sud prihvatio, da bi u januaru ove godine Kancelarija prihvatila njihove argumente i naložila „Putevima“ da ponove postupak izbor izvođača za ovaj milionski vrijedan posao. Kako „Putevi“ to nisu ispoštovali, Kancelarije je prije desetak dana donijela novu odluku kojom ih obavezuje da postupe po njihovom nalogu.

​Izvor: capital.ba

 


Komentara