GOLIĆ: Auto-put Bijeljina-Brčko-Modriča do 2025.


Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić danas je u Narodnoj skupštini obrazlažući Prijedlog odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača navela da je taj plan u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Srpske do 2025. godine.

"Takođe, kako je u Srbiji aktuelna izgradnja auto-puta ka Sremskoj Rači i izgradnja mosta preko rijeke Save, izgradnja predmetnih dionica auto-puta na teritoriji Srpske ima dodatni značaj", navela je Golićeva. 

 

Ona ja rekla da je prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana Srpske do 2025. godine izgradnji magistralnog gasovoda od Bijeljine do Novog Grada, u svrhu realizacije projekta planirane gasifikacije Srpske, dat status nacionalnog projekta od strateškog interesa, kao i da je Strategijom razvoja energetike Srpske do 2030. godine razvoj gasne infrastrukture prvenstveno baziran na planovima prolaska navedenog gasovoda kroz Republiku. 

Golićeva je podsjetila da su se preduzeća "Autoputevi Republike Srpske" i "Gas-res" Banjaluka obratila resornom ministarstvu i pokrenula inicijativu za donošenje pomenutog plana parcelacije. 

Ona je navela da je prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana Srpske do 2025. godine definisana planska koncepcija zasnovana na sukcesivnoj izgradnji auto-puta u "Posavskom razvojnom pojasu" /granica Srbije-Bijeljina-Brčko-Modriča-Doboj-Prnjavor-Laktaši-Banjaluka-Prijedor-Novi Grad-granica Hrvatske/, 
koji bi kod Doboja posjedovao vezu sa evropskim Koridorom "Pet ce" /prema Sarajevu do Ploča/, a izgrađenim auto-putem pored Gradiške na evropski Koridor 10. 

U Prijedlogu ove odluke navodi se da je u dijelu Izmjena i dopuna Prostornog plana Srpske do 2025. godine, kojim su određeni strateški prioriteti prostornog razvoja Srpske u oblasti drumskog transporta, navedena potreba da se do 2025. godine izgradi auto-put Modriča-Brčko-Bijeljina-granica sa Srbijom. 


Usvajanjem Prijedloga odluke o izradi Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, po skraćenom postupku, stvorio bi se planski osnov za realizaciju strateškog cilja Srpske u oblasti drumskog saobraćaja - izgradnja auto-puta u "Posavskom razvojnom pojasu". 

Izvor: atvbl.com

 


Komentara