Zatvoreni bazen u Bijeljini do kraja godine


U ovoj godini očekuje se da u Banji Dvorovi, uz pomoć osnivača - Grada Bijeljina, bude završen zatvoreni terapeutski bazen i da se modernizuju smještajni kapaciteti, navodi se u godišnjem izvještaju rada Banje.

U Banji Dvorovi smatraju da bi to trebalo da doprinese povećanju iskorištenosti smještajnih kapaciteta, da dovede do povećanja cijena, a sve do postizanja boljih poslovnih rezultata.
 

Sumirajući rezultate rada ranijih godina, u Banji ocjenjuju da je u 2018. godini došlo do znatnih pomaka u poslovanju, prvenstveno kroz pokretanje početnih investicionih aktivnosti, kao i do sveukupne stabilizacije stanja koja se ogleda u racionalizaciji i štednji na svim nivoima, a što je praćeno redovnim izmirenjem dospjelih obaveza.

Za stabilizaciju poslova u Banji Dvorovi, Grad Bijeljina se u prošloj godini kreditno zadužio milion KM.


Izvor: nezavisne.com

 

Komentara