Na području Bijeljine registrovano 20 divljih deponija!


Na području Bijeljine registrovano je 20 divljih deponija sa građevinskim šutom i komunalnim otpadom, navodi se u nacrtu Lokalnog ekološkog akcionog plana koji je u javnoj raspravi.

U urbanom dijelu grada nalazi se pet divljih deponija sa stotinjak metara kubnih komunalnog, poljoprivrednog i građevinskog otpada, od koji je najveća u Ulici Raje Banjičića sa 50 metara kubnih smeća.

Ostale lokacije divljih deponija u samom gradu su u ulicama Ratka Perića, Stefana Dečanskog kod Agrotržnog centra, u Kruševačkoj i ulici Milovana Glišića u blizini gradskog groblja u Pučilama.

Divlja deponija sa 30 metara kubnih šuta i smeća nalazi se i pored Novog groblja u Bijeljini, te pored puta u blizini groblja u Glavičicama, gdje se nalazi kućni otpad.

Prema procijenjenoj količini otpada najveća divlja deponija je u semberskom selu Popovi sa 200 metara kubnih šuta, betona i zemlje, te 10 metara kubnih smeća, šuta i zemlje na području drinske starače.

U zaseoku Vasići na području Amajlija je divlja deponija sa 80 metara kubnih smeća i 60 metara kubnih betonskog šuta i zemlje, dok je u zaseoku Kovanluci na divljoj deponiji 40 metara kubnih zemlje i šuta.

U selu Međaši na lokaciji Nikolića vir je divlja deponija sa 100 metara kubnih otpada, a na lokaciji Adice deponija sa 50 metara kubnih građevinskog šuta.


Divlje deponije sa 30 metara kubnih smeća nalaze se i na dvije lokacije u semberskom naselju Dvorovi, pored puta na lokaciji Kolonisti i kod Stančića šuma.

U šumi je i divlja deponija sa 10 metara kubnih smeća na području naselja Velika Obarska, a smeće na javnom površinama uočeno je i na području Bjeloševca, Ljeljenče, Dazdareva i Male Obarske

U Lokalnom ekološkom akcionom planu kao poseban problem je uočeno što se u ruralnim mjesnim zajednicama ambalažni otpad od upotrijebljenih pesticida u poljoprivredi, koji spada u opasni otpad, odlaže zajedno sa drugim otpadom ili završava na divljim odlagalištima.

 

Izvor: ntvarena.com

 

Komentara